วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

อัตราค่าบริการ พิเศษรายเดือน เริ่มต้น 500 บาท
อัตราค่าบริการงานทำบัญชี ประจำเดือน

อัตราค่าบริการบัญชีประจำเดือน  ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ  รายการค้าต่อเดือน  เช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้าออกพนักงาน,  รายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย, รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร  เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี เป็นต้น

ติดต่อสอบถามค่าบริการ  091-8769228  ID LINE     buacc    
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system