วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

โปรโมชั่นพิเศษ
อัตราค่าบริการรายเดือน พิเศษเริ่มต้นเพียง 500 บาท/เดือน

อัตราค่าบริการงานทำบัญชี ประจำเดือน

อัตราค่าบริการบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ รายการค้าต่อเดือน เช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้าออกพนักงาน, รายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย, รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system