วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

บริการคัดเอกสาร

          บริษัท บุศราคัมการบัญชี จำกัด เราให้บริการคัดหนังสือรับรอง และเอกสารชนิดอื่นๆ ที่คัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานระกันสังคม กรมสรรพากร  ซึ่งเรามีพนักงานสามารถไปคัดเอกสารให้ลูกค้าได้ทุกวันทำการและสามารถ scan ส่งเอกสารให้กับลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว หลังจากที่ลูกค้าได้โอนเงินค้าบริการให้กับเรา
  • ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปคัดหนังสือรับรอง
  • ลูกค้าไม่ต้องเบื่อกับการเดินทางไปคัดหนังสือรับรอง
  • เราให้บริการรวดเร็วให้บริการคัดเอกสารในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 

 

ทำไมต้องใช้บริการจากเรา


เราไม่เพียงแต่ให้บริการคัดเอกสารเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการคัดเอกสาร แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง อีกทั้งเราให้บริการรวดเร็วให้บริการคัดเอกสารในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล


บริการงานคัดเอกสาร
  • คัดเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เช่น หนังสือรับรอง  บอจ5 บริคณห์สนธิ ตราประทับ และอื่นๆ 
  • คัดเอกสารกรมสรรพากร  เช่น  ภงด50 ภงด51 ภงด1 ภงด3 ภงด53 พ30 งบการเงิน  และอื่นๆ
  • คัดเอกสารสำนักงานประกันสังคม เช่น แบบ สปส ใบเสร็จประกันสังคม

ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • ถ้าสั่งคัดเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อน 10.00 น. ได้รับเอกสารสแกน ภายใน 15.00 น. และจะดำเนินการส่งตัวจริงให้ทางไปรณีย์
  • ถ้าสั่งคัดเอกสารกรมสรรพากร หรือเอกสารสำนักงานประกันสังคม (ต้องทำเรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการแทน) ระยะเวลา 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านเอกสารทางลูกค้า

แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system